Werken bij Veilig Thuis is werk dat er écht toe doet

Kies je voor werken of een stage bij Veilig Thuis? Dan kies je voor uitdagend werk in een dynamische organisatie. Bij ons gaat het altijd om veiligheid voor iedereen van jong tot oud. Als er sprake is van onveiligheid, is het soms nodig dat wij ingrijpen om de veiligheid te herstellen.
Van jou verwachten we een professionele opstelling, waarbij je altijd uitgaat van het belang van de directbetrokkenen. Reflectie op je functioneren is vanzelfsprekend voor jou. Je kunt je helemaal vinden in onze kernwaarden.

Wat bieden wij
Veilig Thuis biedt een salaris conform de CAO Jeugdzorg en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals werkbegeleiding en intervisie, een gedegen inwerkprogramma, interne scholingsmogelijkheden en tegemoetkoming in de reiskosten.Stage lopen

Heb je interesse in een stage op hbo- of universitair niveau bij Veilig Thuis Zuidoost-Brabant? Kijk dan eerst op de portal van je opleiding of er een stageplaats beschikbaar is. Als dat het geval is, kun je een brief sturen of mailen met CV en een duidelijk onderbouwde motivatie.

Vanaf februari 2022 is er een stageplaats vacant voor een student van Fontys (hbo). Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 7 december 2021 naar ons toe.

Praktisch

Locatie/Plaats: Helmond, hoofdkantoor voor de regio’s: Helmond, Eindhoven en De Kempen.
Omschrijving instelling: Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Omschrijving doelgroep: Direct betrokkenen huiselijk geweld en kindermishandeling (leeftijd 0-100 jaar).
Werktijden: In principe van 8-17 uur op werkdagen; een flexibele houding ten aanzien van werktijden is noodzakelijk.
Tijdsduur: minimaal 1 jaar, 32 uur per week. Een gekoppelde stage is alleen mogelijk bij een minor stage van minimaal 3 dagen per week.
Vergoeding: Nader te bepalen, maximaal 250 euro per maand, geen reiskosten indien je een OV-kaart hebt.

Functie, taken, competenties

Functieomschrijving: Adviseren en opstellen veiligheidsvoorwaarden en/of onderzoek doen naar vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hulpverlening is geen onderdeel van het takenpakket; er wordt verwezen en samengewerkt met het voorliggend veld.

Takenpakket: Gericht op herstel van veiligheid in relationele sfeer voor alle betrokkenen (zowel slachtoffers als plegers bv partners, kinderen en ouderen, GIA).

Gevraagde competenties: Stevig in de schoenen staan, zelfstandigheid, proactieve werkhouding, kunnen reflecteren, analyseren, meerzijdige partijdigheid, niet veroordelend zijn, motiveren, aansluiting zoeken, zeer goede luistervaardigheden, sterke verbale en non-verbale communicatie.

Contact

Naam contactpersoon: Marianne Nijssen
telefoonnummer: 0800-2000
e-mailadres : info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl