Voorlichting

  • Wil je meer kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling? 
  • Weet je wat de signalen zijn? 
  • Wil je leren hoe je vermoedens van onveiligheid en/of geweld bespreekbaar maakt? 
  • Wil je weten hoe je de Wet meldcode en huiselijk geweld en kindermishandeling in jouw organisatie kunt toepassen? 

Voor al deze vragen kun je terecht bij Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Ons doel is bewustwording, kennis overdragen en/of handelingsvaardigheden aanreiken, afgestemd op de beroepspraktijk.  

In sommige gemeenten in Zuidoost-Brabant is voorlichting opgenomen in de overeenkomst met Veilig Thuis; in andere gemeenten niet en worden afspraken op maat gemaakt.  

Meer informatie 
Marianne Nijssen, scholingscoördinator, coördinator voorlichting en stagecoördinator, e-mail:

info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl