Voorlichting

 • Wil je meer kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling? 
 • Weet je wat de signalen zijn? 
 • Wil je leren hoe je vermoedens van onveiligheid en/of geweld bespreekbaar maakt? 
 • Wil je weten hoe je de Wet meldcode en huiselijk geweld en kindermishandeling in jouw organisatie kunt toepassen? 

Voor al deze vragen kun je terecht bij Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Ons doel is bewustwording, kennis overdragen en/of handelingsvaardigheden aanreiken, afgestemd op de beroepspraktijk.  

In sommige gemeenten in Zuidoost-Brabant is voorlichting opgenomen in de overeenkomst met Veilig Thuis; in andere gemeenten niet en worden afspraken op maat gemaakt.  

Voorlichting ‘signaleren van kindermishandeling’ en workshop ‘in gesprek met ouders’

Graag attenderen wij u graag op basisvoorlichtingen over kindermishandeling.  

De basisvoorlichtingen worden verzorgd door een team van voorlichters van RAK (Regionale Aanpak Kindermishandeling) en Veilig Thuis Zuidoost Brabant.  

Wat kunnen professionals verwachten van de voorlichting ‘signaleren van kindermishandeling’? 

 • kennis over de Wet Meldcode; 
 • weten hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling en welke ondersteuning nodig is; 
 • kennis over signalen, vormen, aard, omvang, risicofactoren en gevolgen van kindermishandeling; 
 • inzicht in (eigen) dilemma’s die een rol spelen in de aanpak van kindermishandeling; 
 • inzicht in de taken en rol van Veilig Thuis. 

Wat kunnen professionals verwachten van de workshop ‘in gesprek met ouders’? 

 • kennis over de stappen van de Wet Meldcode – met name stap 3 en hoe dit wordt vormgegeven binnen de eigen organisatie; 
 • kennis over hoe zorgen besproken kunnen worden met ouders en of er sprake is van duidelijke communicatie; 
 • inzicht in (eigen) dilemma’s die een rol spelen bij het bespreken van de zorg met ouders rondom een kind; 
 • hoe te handelen in een gesprek met ouders rondom de zorg van een kind. 

Kosten basisvoorlichtingen 

In Eindhoven worden de basisvoorlichtingen aan professionals en vrijwilligers die met kinderen en jeugdigen werken gefinancierd door de gemeente.  

Uiteraard zijn de voorlichtingen ook beschikbaar tegen kostprijs voor geïnteresseerden buiten gemeente Eindhoven.

Interesse?  

Heeft u interesse in een van de basisvoorlichtingen of wilt u graag meer informatie? Mail vrijblijvend naar scholing@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl t.a.v. de afdeling Voorlichtingen.  

Voorlichting ‘Werkwijze Veilig Thuis’ en thema gerelateerde voorlichtingen

Naast de voorlichting signaleren van kindermishandeling en de workshop in gesprek met ouders, kan ook een beroep gedaan worden op Veilig Thuis om voorlichting te geven over haar werkwijze of voorlichting over specifieke thema’s, zoals ouderenmishandeling. Ook voor deze voorlichtingen of een voorlichting op maat mailt u vrijblijvend naar scholing@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl t.a.v. de afdeling Voorlichtingen.

Nieuw: ‘Kijkje in de keuken’ voor professionals

Veilig Thuis werkt samen met professionals van andere organisaties aan veiligheid in gezinnen en het doorbreken van geweldspatronen. We investeren graag in die samenwerking en zoeken onze collega-professionals dan ook actief op. Andersom zijn professionals die meer willen weten over onze werkwijze van harte welkom om een kijkje te nemen bij Veilig Thuis. Of je nu werkzaam bent in een wijkteam, als leerkracht, als huisarts, als ZZP’er, ambulant of residentieel, verpleegkundige/verzorgende, maatschappelijk werker, psycholoog etc.

Een paar keer per jaar organiseren we een ‘Kijkje in de keuken’, waarbij medewerkers van Veilig Thuis antwoord geven op vragen als:

 • Wanneer zoek ik contact met Veilig Thuis?
 • Betekent contact zoeken met Veilig Thuis altijd een melding maken?
 • Wat is het verschil tussen Frontoffice en Backoffice bij Veilig Thuis en welke disciplines werken er?
 • Welke taken heeft Veilig Thuis?
 • Voor welke doelgroep werkt Veilig Thuis?
 • Wat gebeurt er met een melding?
 • Wie monitort of afspraken worden nagekomen?
 • En natuurlijk jouw vragen!

Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers, met een maximum van 2 personen vanuit 1 organisatie.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het volgende ‘Kijkje’ is op: donderdag 10 november 2022 van 9.00 tot 11.00 uur.

Wil(len) jij en/of je collega’s deelnemen, stuur dan een mail naar:
scholing@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl onder vermelding van ‘Kijkje in de keuken 10 november 2022’. Je hoort nog van ons of de bijeenkomst op locatie is of online via Teams.