ISO-certificering voor Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

In juni jl. werd Veilig Thuis Zuidoost-Brabant onderworpen aan een audit door DNV GL. Het doel daarbij: certificering volgens de norm ISO 9001:2015. Maandag 12 augustus kwam het positieve bericht dat de organisatie nu officieel gecertificeerd is.

De auditor lichtte het volgende daarbij toe: “In deze sterk groeiende organisatie, in een werkveld dat volop in beweging is en dat vraagt om uiterste zorgvuldigheid, heeft Veilig Thuis Zuidoost-Brabant de zaken goed in beeld. De medewerkers zijn enthousiast en betrokken, er is goede aandacht en waardering voor medewerkers en het ziekteverzuim is laag. Niets ontsnapt aan de aandacht: ondanks dat processen knap ingewikkeld kunnen zijn, staat het systeem als een huis, je bereikt wat je ermee wilt bereiken.” Ook voor de manier waarop nieuwe processen worden geïmplementeerd, had de auditor niets dan lof.

Een audit zou geen audit zijn als er niet ook wat aandachtspunten waren: successen mogen ruimer gevierd worden; er is nog geen centraal beeld uit het cliënttevredenheidsonderzoek gekomen en een tevredenheidsonderzoek onder samenwerkingspartners is nog niet uitgevoerd. Dit zijn punten waar aandacht voor is in een reguliere vervolgaudit in 2020.

Veilig Thuis is bijzonder blij met de certificering. De positieve aanbeveling van de auditor is een formele bevestiging dat de organisatie goed bezig is, de goede dingen doet voor directbetrokkenen, voor wie ze zich samen met haar partners met hart en ziel inzet.