Inspectie: Veilig Thuis Zuidoost-Brabant haalt hoogste kwalificatie

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant scoort positief op 28 van de 30 punten en daarmee ‘voldoende’. Dat is de hoogste kwalificatie. Dit blijkt uit het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en gezondheidszorg, dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als het thuis niet goed gaat of als je je zorgen maakt over anderen.

Positieve ontwikkeling

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant heeft een enorme positieve ontwikkeling doorgemaakt. Bij het rapport van de inspectie in september 2015 scoorde de organisatie slechts 14 van de 24 punten. De verbeterpunten zijn voortvarend opgepakt, met resultaat! Uit het recente inspectiebezoek, met een nieuw toetsingskader, blijkt dat Veilig Thuis Zuidoost-Brabant nu positief scoort op 28 van de 30 punten. Het gaat hier om de kwaliteit van het werk, de doorontwikkeling van de werkprocessen, dossiervorming en de samenwerkingsafspraken met de regio. “In 2015 stonden we bijna onderaan op de lijst. Nu voeren we de lijst aan, samen met Veilig Thuis West-Brabant. We hebben dit mede kunnen bereiken door de intensieve en goede samenwerking met de gemeenten”, stelt directeur Judith Kuijpers trots.

‘Voldoende’ score

Het enige punt dat negatief scoort, is het niet halen van de wettelijke termijn die is gesteld aan de doorlooptijden. Hiervoor staat tien weken, maar deze is bij Veilig Thuis Zuidoost-Brabant gemiddeld twaalf weken. Kuijpers: “We analyseren momenteel de mogelijke oorzaken van de langere doorlooptijden en hoe we deze kunnen terugbrengen naar de wettelijk gestelde termijn van tien weken.” Omdat er binnen Veilig Thuis Zuidoost-Brabant geen sprake is van een wachtlijst en aan 28 van de 30 verwachtingen voldaan wordt, is de uiteindelijke score ‘voldoende’, de hoogste kwalificatie.

Een compliment waard

De inspectie was in de mondelinge terugkoppeling enorm verrast over de ontwikkeling die Veilig Thuis Zuidoost-Brabant heeft  doorgemaakt. “Vooral dat het gelukt was om en een kwaliteitsslag te maken en de wachtlijst weg te werken vond zij een compliment waard. Zij stelde een organisatie aan te treffen waar heel hard is gewerkt, waar de processen op orde zijn, met enthousiaste medewerkers,  een betere sturing en meer teamgevoel”, aldus Kuijpers.

Wethouder De Leeuw: helpende hand

Veilig Thuis werkt in opdracht van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Wethouder Margreet de Leeuw (Helmond) reageert namens die gemeenten: “Goed om te zien dat Veilig Thuis Zuidoost-Brabant zo’n positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Want dat komt ten goede aan de groep waarvoor we het allemaal doen: de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is zó heftig als je je niet veilig voelt op de plek waar dat bij uitstek zou moeten: in je eigen huis. Via Veilig Thuis kunnen we op zo’n moment een helpende hand bieden.”