Ik ben professional en wil een melding doen. Zo werkt de meldcode.

Sinds 1 januari 2019 werken professionals met de Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling .

Meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat van jou als professional wordt verwacht als je vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds de Verbeterde meldcode werkt jouw beroepsgroep met een eigen afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

Een melding doen kan via dit meldformulier of, indien van toepassing, via het meldformulier voor medici of het meldformulier voor GI. Meer informatie over onze werkwijze na een melding vind je bij Wat doet Veilig Thuis.