Collega gezocht?

Wie zijn wij

Veilig Thuis Zuidoost Brabant is een regionale organisatie op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van Veilig Thuis is het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij het borgen van veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem centraal staat. Veilig Thuis richt zich op de kinderen, slachtoffers, plegers, omstanders en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het werkgebied van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant omvat 21 gemeenten.

Wat ga je doen

Als medewerker van Veilig Thuis bent je allround inzetbaar. De kerntaken van Veilig Thuis zijn: advies, ondersteuning en onderzoek naar aanleiding van meldingen betreffende huiselijk geweld of (vermoedens van) kindermishandeling. Veilig Thuis werkt outreachend en is gericht op de ketenaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuidoost Brabant. Je draagt zorg voor duurzame veiligheid binnen het systeem en het doen stoppen van geweld. Je werkt daarbij nauw samen met diverse organisaties.

Bekijk snel de volledige vacaturetekst.