Zoekresultaten

5 resultaten voor "ouderenmishandeling"
Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling in de media

Maandag 15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Ook Veilig Thuis Zuidoost-Brabant zet zich samen met partners in om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken, te signaleren en tegen te gaan. Omroep Helmond TV en Eindhovens Dagblad besteedden er aandacht aan. Kijk hier het item terug van Omroep Helmond TV Lees hier het artikel in Eindhovens […]

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een nog relatief onbekend maatschappelijk probleem waarop een groot taboe rust. Iemand waar je (deels) afhankelijk van bent, zoals een familielid, huisvriend of professional, mishandelt je, verwaarloost je, of maakt misbruik van jouw geld en bezittingen.

15 juni is de Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Eén op de twintig ouderen wordt mishandeld. Soms opzettelijk maar ook vaak vanuit overbelasting, onmacht en gebrek aan kennis. Bij een op de drie mantelzorgers van dementerende ouderen is er sprake van ontspoorde zorg. Meer dan de helft van de plegers is familie: kinderen, kleinkinderen en andere personen uit de directe nabijheid van de oudere. […]

Nieuwe campagne tegen huiselijk geweld

Eind april startten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld. De nieuwe landelijke campagne richt zich op […]

Actieplan Ouderen in veilige handen

Donderdag 23 november vond in Den Bosch een van de zes bovenregionale bijeenkomsten plaats in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen 2015-2017. Wat zijn de resultaten en hoe borgen we die? Veilig Thuis Zuidoost-Brabant was hier aanwezig. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst presenteerde Regioplan de eerste resultaten en conclusies naar aanleiding […]