VWS start campagne tegen huwelijksdwang, achterlating en meisjesbesnijdenis

Veel gezinnen plannen de komende maanden weer een vakantie naar het buitenland. In sommige gevallen kunnen meisjes, (jonge) vrouwen en mannen het slachtoffer worden van huwelijksdwang, achterlating of meisjesbesnijdenis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start daarom een campagne om aandacht te vragen voor deze strafbare praktijken en (potentiële) slachtoffers voor te lichten over de beschikbare hulp.

Voor meer informatie is er een online toolkit van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating